ผลิต ตัวรีเวท สกรู สลักแบบต่างๆ เหล็ก อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง สแตนเลส ด้วยคุณภาพการผลิตที่ได้มาตรฐาน โดยช่างผู้ชำนาญ.....
CONTACT US
  
  Tel. : (66) 0-2813-1143, 0-2813-0112, 08-9668-8186
  Fax : (66) 0-2813-0496 E-mail : marketing@kingcharoenrewet.com, kimbub.nui@gmail.com, nui_kjr@hotmail.com, hangen_kjr@outlook.co.th
    Copyright © 2009 Kingcharoen Rewet
  Tel. : (66) 0-2813-1143, 0-2813-0112, 08-9668-8186
  Fax : (66) 0-2813-0496 E-mail : marketing@kingcharoenrewet.com, kimbub.nui@gmail.com, nui_kjr@hotmail.com, hangen_kjr@outlook.co.th
Powered by : 
Thailand Directory